Våra tjänster

Hemleverans

Vi ser till att leverera din produkt till dig på överenskommen tid. Det är viktigt att du kontrollerar att produkten kan passera genom dörröppningar, passager, hissar eller trappor utan problem. Om du har valt enbart hemleverans, levereras produkten till din tomtgräns eller port. För att få produkten inburen i ditt hem, rekommenderar vi att du väljer till tjänsten installation.

Installation

När vi genomför installationen av din nya produkt, börjar vi med att koppla bort din gamla. Därefter bär vi in och monterar din nya produkt på önskad plats och installerar den åt dig. Se till att det finns el, vatten och avlopp i närheten om produkten kräver det. Installationen sker på befintliga ledningar som redan är framdragna. När installationen är klar testar vi att allt fungerar som det ska.

Retur/bortforsling

Efter att vi har slutfört installationen kommer vi att ta hand om allt emballage och din gamla vitvara, och köra bort den för återvinning. Om du enbart beställer hemleverans och bortforsling, vänligen placera den gamla produkten som ska återvinnas vid din tomtgräns eller port.

Allmänna villkor – installation

Tack för att du har bokat installation av oss. Det finns en del saker som du som kund ansvarar för själv. Nedan belyser vi några av dem.

 • Kunden ansvarar för att skydda golv och andra föremål i hemmet som kan komma i vägen eller i riskzonen under ett installationsjobb. Täck över, flytta eller skydda dessa med exempelvis papper eller plast. Detta ska vara gjort innan vi kommer. Vi använder arbetsskor/skyddsskor under arbetet.
 • Produkterna installeras enligt bruksanvisning. Kunden ansvarar för att säkerställa att installationsplatsen har tillräckliga mått så att produkterna får plats, samt sladdar och slangar räcker i längd. Om det är möjligt/tillåtet att förlänga så köps detta separat.
 • Det åligger kunden att vid bokningstillfället informera om faktorer som kan påverka leveransen, t.ex. svårframkomlig leveransplats, trappor, hiss, portkod etc.
 • Kyl/frys samt diskmaskiner kräver godkänt droppskydd (Obs. detta köps separat).
 • Snickeriarbeten i skåp och väggar ingår inte.
 • El & VVS arbeten utförs på befintliga uttag och ledningar avsedda för ändamålet. Prata med oss i förväg om du är osäker. Förberedande arbeten av elektriker eller VVS-are bokas separat och arbetet ska vara utfört innan vi kommer. Observera att vi inte kan jobba enligt säkert vatten.
 • Elinstallation görs endast på eluttag/kopplingsdosa med avsedd spänning för produkten. Installationen görs med den produktsladd som medföljer den nya produkten alternativt produktsladden från den gamla produkten om den bedöms vara i gott skick. Observera att ändring av befintligt kontaktdon på en maskin kan påverka garantin för produkten. Framdragning av nya eluttag eller flytt av befintliga ingår inte.
 • Om produkten kräver en fast elanslutning skall detta meddelas vid köptillfället då det kan medföra extra arbete och kostnader. Vid fast anslutning i kopplingsdosa ska kopplingsdosan vara utrustad med dragavlastning och godkänd enligt dagens bestämmelser.
 • Installatören har rätt att avbryta en installation om den kan betraktas som farligt, om den avviker från gällande lagar och regler eller på annat sätt inte anses som lämplig. I de fall en installation inte kan fullföljas informeras köparen om orsaken samt vilka åtgärder som måste vidtas. Kostnader för dessa åtgärder tillfaller köparen.
 • Eventuell avbokning eller ombokning ska ske under butikens öppettider och minst 24 timmar innan bokad installationstidpunkt. Om avbokningen/ombokning sker för sent eller om installationen/leveransen inte kan fullföljas eller utföras, och ansvaret ligger hos kunden, återbetalas inte kostnaden.
 • Observera att arbeten som kräver två installatörer kostar extra.

Diskmaskin

 • Innan installation av diskmaskin ska kunden säkerställa att golvet under diskmaskinen är plant med övrigt golv i rummet. Golvsockel samt köksskåp skall vara borttagna. Eventuella rördragningar bakom diskmaskinen kan innebära att den inte kan monteras i linje med köksskåpen.

 • Det skall finnas en godkänd vattenanslutningen med en fungerande avstängningsventil med manöveranordning ovan diskbänk. Om det gäller installation av en diskmaskin till blandare ska blandaren vara anpassad med avstängningsventil.

 • Det utförs endast installationer av diskmaskin på befintlig kallvattenanslutning och avlopp.

 • Ett läckageskydd ska placeras under produkten. Detta köps separat. Skall ett befintligt skydd återanvändas skall detta vara godkänt, oskadat och vattentätt (Säkert vatten 3:7), annars noteras detta i avvikelserapport.

 • Montering av kökslucka på integrerad diskmaskin är en tilläggstjänst som köps separat.

 • Vaskskåpet ska vara tömt och tillgängligt vid installationstillfället.

 • För diskmaskin ska avsett eluttag vara placerat i annat utrymme än i installationsutrymmet, ca 300mm över golvet.

Torktumlare och tvättmaskin

 • Installation av tvättmaskin och/eller torktumlare görs endast i ett våtutrymme med golvbrunn. Eluttag för stickpropp ska föregås av en jordfelsbrytare.

 • En fungerande avstängningsventil med manöveranordning, exempelvis ballofix, ska finnas vid kallvattenanslutningen.
 • • Det bör finnas en godkänd avloppsanslutning i överensstämmelse med föreskrifterna i bruksanvisningen. Installation av tvättmaskin utförs endast på befintlig kallvattenanslutning.

 • För optimal drift ska torkskåp och torktumlare med frånluftsfunktion placeras i närhet av avseddfrånluftsventil.

 • Det ska säkerställas att avsedd monteringssats finns på plats för montering vid installation av torktumlare och tvättmaskin i tvätt-pelare. Vid pelarmontage är förhöjningssockel inte godkänt.

 • I det fall omhängning av dörr på torktumlare är möjlig, ingår omhängningen ej i priset utan bokas separat.

Inbyggnadsugn och häll

 • Kontrollera att det finns tillräckligt med utrymme där din produkt ska installeras och att den passar i håltagningen.

 • Max 0,5 meter från den avsedda produktplaceringen ska det finnas ett fungerande eluttag eller kopplingsdosa som har avsedd spänning för produkten.

 • Neutralledaren, så kallade nollan, ska vara framdragen till eluttaget och avsedd produktslang ska finnas tillgänglig vid installation av induktionshäll. Observera att produktsladd inte alltid medföljer produkten utan måste köpas separat.

Kyl och Frys

 • I de fall kyl-eller frysskåpet har en vattenanslutning ska det finnas en fungerande avstängningsventil med manöverordning, exempelvis ballofix.
  I bruksanvisningens information ser du hur produktplaceringen påverkas av slangarnas längd.

 • Installation av vattenanslutna kyl/frysskåp utförs endast på befintlig kallvattenanslutning.

 • För att vattenanslutna kyl/frysskåp ska kunna placeras i våg är det ett absolut krav att golvet under produkten är plant och i höjd med övrigt golv.

 • Vid installation av kyl/frysskåp utan vattenanslutning rekommenderas ett plant golv.

 • Ett läckageskydd ska placeras under produkten. Läckageskydd köps separat. Skall ett befintligt skydd återanvändas skall detta vara godkänt, oskadat och vattentätt, annars noteras detta i installationsprotokoll.

 • Det kan finnas möjlighet att hänga om kyl-eller frysdörren så den öppnas från andra hållet. Detta är en tilläggstjänst som köps separat och vara noterat vid ordertillfället.

 • Montering av integrerad produkt bakom kökssnickerier är en tilläggstjänst som köps separat.

Spis

 • Säkerställ att din nya spis är anpassad till den spänning som är framdragen till produkten, 230 eller 400V. Detta kan man undersöka genom att kolla i elskåpet och se hur många säkringar som är för spisen. 1 säkring är 230 V, 3 säkringar är 400 V.

 • Kontrollera att platsen där spisen ska installeras har tillräckligt med utrymme för produkten. Max 0,5 meter från den avsedda produktplaceringen ska det finnas ett fungerande eluttag eller kopplingsdosa.

 • Neutralledaren, så kallade nollan, ska vara framdragen till eluttaget och avsedd produktslang ska finnas tillgänglig vid installation av induktionsspis.

 • Observera att produktsladd inte medföljer alla produkter.

Kontakt