Integritetspolicy

Integritetspolicyn uppdaterades den 27 juni 2022

1. Vi värnar om din personliga integritet

Bolaget, org.nr. 556620-2445, (Knut Pers Hem och Hushåll AB) och alla tillhörande bolag vill att du alltid ska känna dig trygg med att de personuppgifter som du lämnar till oss behandlas på ett korrekt, ansvarsfullt och säkert sätt. Vi vill dessutom att du alltid känner dig säker på att dina personuppgifter behandlas i enlighet med den lagstiftning och de regelverk som gäller för behandling av personuppgifter.

I denna integritetspolicy vill vi beskriva hur Knut Pers behandlar dina personuppgifter när du som kund eller kontaktperson hos en företagskund, besöker www.elonknutpers.se, köper varor och tjänster på Knut Pers.se och/eller i en av våra butiker, vid serviceärenden och i övrigt när du har kontakt med Knut Pers.

Vid frågor om Knut Pers integritetspolicy eller vår behandling av dina personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter framgår nedan under rubriken ”Kontakt”.

2. Personuppgiftsansvarig

Knut Pers är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och är därför ansvarig för att dina uppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt i enlighet med tillämplig lagstiftning.

3. Vilka personuppgifter behandlar Knut Pers?

Personuppgifter är alla upplysningar och all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en person som är i livet. Det är uppgifter om dig och din person. Exempel på personuppgifter är namn, kontaktuppgifter, bilder av dig och IP-adress.Med behandling avses varje typ av åtgärd som vidtas med personuppgifter såsom insamling, lagring, användning, bearbetning och överföring av personuppgifter.

Elon behandlar följande personuppgifter i nedan angivna situationer:

Vid besök på elonknutpers.se: IP-adress, Cookie-data

När du skickar meddelanden till oss via e-post, chatt, via våra kanaler i sociala medier eller på annat sätt kontaktar oss: Namn, E-postadress

4. Vår behandling av personuppgifter

Vår behandling av dina personuppgifter, inklusive för vilka ändamål vi avser att behandla dem, vilken laglig grund vi har för respektive behandling samt hur länge vi avser att behandla personuppgifterna framgår av följande sammanställning:

Lagringstider

Dina personuppgifter bevaras så länge det finns ett behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna integritetspolicy. Därefter kommer dina uppgifter att raderas.

Vissa personuppgifter kommer, i syfte att uppfylla relevant bokföringslagstiftning, att sparas i sju år, räknat från utgången av det kalenderår då räkenskapsåret, till vilken informationen hörde, avslutades.

För närmare information om hur länge Elon lagrar specifika personuppgifter var vänlig kontakta oss. Kontaktuppgifter framgår under avsnittet ”Kontakt” nedan.

5. Vem lämnar vi ut personuppgifterna till?

Knut Pers lämnar inte ut personuppgifter till tredje part, förutom i situationer då detta krävs för att uppfylla en lagstadgad skyldighet eller för att fullfölja Elons åtaganden mot kunder och samarbetspartners, t.ex. för analysändamål eller för lagring. Dina personuppgifter kommer inte att säljas till tredje part i reklamsyfte.

6. Sociala medier

Vad gäller de personuppgifter som förekommer och behandlas på sociala medier såsom Facebook, Instagram, Twitter, Youtube och LinkedIn hänvisar vi användare till respektive tjänsts policy för information om hur de behandlar personuppgifter. Knut Pers använder sig av Youtube API Services för att kunna spela upp innehåll från Youtube på Knut Pers.se. Youtubes Terms of Service finner du här. Googles Privacy policy finner du här.

Knut Pers använder Facebooks företagsverktyg, exempelvis sociala pluginprogram som knapparna Gilla och Dela och Facebook-inloggning. Knut Pers och Facebook Ireland Ltd. (”Facebook”) är gemensamt personuppgiftsansvariga för den behandling av personuppgifter som sker vid användning av Facebooks sociala pluginprogram.

Syftet med behandlingen är att befintliga kunder, potentiella kunder och samarbetspartners till Elon ska kunna interagera och ha kontakt med Knut Pers via sociala medier. Detta för att bidra till en god relation med kunder och samarbetspartners och för att göra Knut Pers kundservice och produkter lättillgängliga genom flera olika kanaler. Behandlingen är nödvändig för Knut Pers berättigade intresse av att marknadsföra sitt varumärke och sina produkter till befintliga och potentiella kunder samt till samarbetspartners (intresseavvägning).

Knut Pers och Facebook har ingått ett tillägg om personuppgiftsansvar i syfte att fastställa respektive parts ansvar för att efterleva kraven i GDPR vad gäller den gemensamma behandlingen. Elon rekommenderar även att du läser Facebooks integritetspolicy för att förstå hur Facebook behandlar dina personuppgifter. Ytterligare information om Facebook och deras behandling av personuppgifter finner du här.

7. Dina rättigheter

Knut Pers ansvarar i egenskap av personuppgiftsansvarig för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

Knut Pers kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Du har rätt att av Knut Pers begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter (exempelvis om sådan radering krävs enligt tillämplig lagstiftning), begära begränsning av fortsatt behandling av dina personuppgifter samt en rätt att invända mot behandlingen under de förutsättningar som tillämplig personuppgiftslagstiftning medger (exempelvis om du ifrågasätter om personuppgifterna är korrekta eller om behandlingen är laglig).

Om du inte vill att Knut Pers behandlar dina personuppgifter för profilering och/eller direkt marknadsföring har du rätt att när som helst skriftligen anmäla detta till oss. När Elon har mottagit din anmälan kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för detta marknadsföringsändamål.

Vad gäller de personuppgifter som lagras av Facebook till följd av Elons och Facebook gemensamma behandling (som beskrivs närmare under punkt 6 ovan) ansvarar Facebook för att möjliggöra dina rättigheter enligt ovan.

8. Skydd av dina personuppgifter

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Knut Pers har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Vi kommer inte att lämna ut dina uppgifter till någon annan, annat än vad som uttryckligen följer av denna integritetspolicy.

9. Ändringar

Knut Pers har rätt att när som helst ändra integritetspolicyn.

10. Kontakt

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag.

Kontaktinformation:
Knut Pers Hem och Hushåll AB
Org. nummer: 556620-2445
Box 31
274 21 Skurup
070-2553032
mf.knutpers@elon.se

Cookiepolicy

Cookiepolicyn uppdaterades den 15 maj 2022

På elonknutpers.se använder vi kakor och liknande tekniker såsom web beacons och pixlar (s.k. cookies) för att du ska kunna ta del av alla funktioner på vår webbplats och få innehåll som är anpassat för dig. Det finns också cookies som hjälper oss att samla in statistik så att vi löpande kan förbättra vår webbplats och mäta hur effektiva våra marknadsföringskampanjer är. Vissa cookies är nödvändiga för webbplatsens grundläggande funktion, medan andra behövs för att du ska få tillgång till ytterligare funktioner eller för statistik- eller marknadsföringsändamål.

Vad är cookies?

Cookies är små textfiler som skickas från vår eller våra partners webbserver och sparas på din enhet eller i din webbläsare. Sessionscookies är tillfälliga cookies som upphör när du stänger din webbläsare eller app. Varaktiga cookies ligger kvar på din enhet eller i din webbläsare tills du raderar dem eller tills dess att de upphör att gälla. Cookies som sätts av vår webbplats utgör förstapartscookies. Vissa cookies sätts av våra samarbetspartners och utgör tredjepartscookies.

Vi använder cookies:

  • För att vår webbplats ska fungera (s.k. nödvändiga cookies): Dessa cookies är nödvändiga för att kunna använda grundläggande funktioner på vår webbplats, t ex för att skilja på olika användare på webbservern och visa rätt webbsida för rätt person.
  • För att göra det möjligt för användare att spara inställningar (s.k. preferenscookies): Dessa cookies gör det möjligt för oss att spara dina inställningar så att webbplatsen minns dina val, t ex favoritmarkeringar och jämförelser av planskisser.
  • För att analysera hur vår webbplats används (s.k. prestandacookies): Dessa cookies samlar in övergripande analytisk information åt oss om hur våra besökare använder vår webbplats, t ex vilka sidor som besöks oftast. Dessa cookies används för att vi ska kunna optimera vår webbplats och förbättra prestandan.
  • För att rikta annonser och marknadsföringskampanjer (s.k. marknadsföringscookies): Dessa cookies används för att leverera annonser som är mer relevanta för dig samt för att mäta effektiviteten i våra annonskampanjer i olika tredjepartskanaler (sökmotorer och sociala medier tex). Dessa cookies placeras ut av reklamnätverk med vårt tillstånd och används för att vi ska kunna målinrikta annonser. De samlar in information om hur du surfar på vår webbplats och vad du visat intresse för, vilket sedan delas med andra organisationer såsom annonsörer.

Du kan läsa mer om cookies här: